125 z 130
Řecká pevnina | Řecko, starověké památky I.
 
 
Řecko, starověké památky I. - Thermopyly, r.480 př.n.l. se zde odehrála velká bitva
dope | Thermopyly, r.480 př.n.l. se zde odehrála velká bitva