128 z 140
Samos | Když je cesta cílem
 
 
Když je cesta cílem - Shora je fantastický výhled. Na vrcholek Bournias nad Spatharei...
D.K. | Shora je fantastický výhled. Na vrcholek Bournias nad Spatharei...