44 z 130

Peloponés | Fascinujúca Messínia

Batty
v8.03
Fascinujúca Messínia - nachádza sa tu aj krásny byzantský kostol Agia Sophia, z 8. storočia

Peloponés | Fascinujúca Messínia nachádza sa tu aj krásny byzantský kostol Agia Sophia, z 8. storočia