76 z 130

Peloponés | Fascinujúca Messínia

Batty
v8.03
Fascinujúca Messínia - pokračujeme ďalej cez dedinku Filiatra, kde sa nachádza aj zmenšená Eiffelová veža

Peloponés | Fascinujúca Messínia pokračujeme ďalej cez dedinku Filiatra, kde sa nachádza aj zmenšená Eiffelová veža