97 z 130

Peloponés | Fascinujúca Messínia

Batty
v8.03
Fascinujúca Messínia - cestou späť sa nám naskytne aj tento výhľad na pláž Kalamitsi a ostrovček Merópi

Peloponés | Fascinujúca Messínia cestou späť sa nám naskytne aj tento výhľad na pláž Kalamitsi a ostrovček Merópi