88 z 130

Peloponés | Fascinujúca Messínia

Batty
v8.03
Fascinujúca Messínia - treba sa aj osviežiť v mori, takže sa vyberieme smerom na Kardamili, na pláž Ritsa.

Peloponés | Fascinujúca Messínia treba sa aj osviežiť v mori, takže sa vyberieme smerom na Kardamili, na pláž Ritsa.