img
sum
0

Jarní Athény

Sen se stává skutečností, vidím Akropoli na vlastní oči!

Sen se stává skutečností, vidím Akropoli na vlastní oči!

0

Jarní Athény

Ráno nás vítá azurovou oblohou, výlet za historií může začít.

Ráno nás vítá azurovou oblohou, výlet za historií může začít.

0

Jarní Athény

Kupujeme lístky a vcházíme do areálu . Procházíme kolem Dionýsova divadla, do kterého se vešlo v době jeho největší slávy 17.000 diváků.

Kupujeme lístky a vcházíme do areálu . Procházíme kolem Dionýsova divadla, do kterého se vešlo v době jeho největší slávy 17.000 diváků.

0

Jarní Athény

Sedadla z pantelského mramoru byla určena pro vysoké hodnostáře.

Sedadla z pantelského mramoru byla určena pro vysoké hodnostáře.

0

Jarní Athény

Obdivuji práci starověkých mistrů,

Obdivuji práci starověkých mistrů,

0

Jarní Athény

tak jako tehdy, i dnes dává kráse vyniknout všudypřítomná květena.

tak jako tehdy, i dnes dává kráse vyniknout všudypřítomná květena.

0

Jarní Athény

Prošli jsme kolem Odeia Héroda Attika, který postavil marathónský obchodník Tiberius Claudius Herrodes Attikos. Divadlo bylo zrekonstruováno a slouží i dnes.

Prošli jsme kolem Odeia Héroda Attika, který postavil marathónský obchodník Tiberius Claudius Herrodes Attikos. Divadlo bylo zrekonstruováno a slouží i dnes.

0

Jarní Athény

Procházíme hlavní bránou do Akropole, která byla postavena kolem r. 437 př.n. l. Obdivuji Propylaje,

Procházíme hlavní bránou do Akropole, která byla postavena kolem r. 437 př.n. l. Obdivuji Propylaje,

0

Jarní Athény

každý detail je pro mě uchvacující.

každý detail je pro mě uchvacující.

0

Jarní Athény

Vznosné mramorové sloupy byly důmyslně zaobleny, aby bylo dosaženo optické iluze dokonalého tvaru a harmonie.

Vznosné mramorové sloupy byly důmyslně zaobleny, aby bylo dosaženo optické iluze dokonalého tvaru a harmonie.

0

Jarní Athény

Bílá kontrastuje s blankytnou modří oblohy.

Bílá kontrastuje s blankytnou modří oblohy.

0

Jarní Athény

A konečně se mi splnil sen! Vidím Erechteion, jónský chrám, jehož jižní předsíň zdobí šest mramorových karyatid. Říká se, že když se na tomto místě bohyně Athéna dotkla svým kopím země, vyrašil tu první olivovník ve městě.

A konečně se mi splnil sen! Vidím Erechteion, jónský chrám, jehož jižní předsíň zdobí šest mramorových karyatid. Říká se, že když se na tomto místě bohyně Athéna dotkla svým kopím země, vyrašil tu první olivovník ve městě.

0

Jarní Athény

Karyatidy jsou podpůrné sloupy vytesané do ženské postavy. Jde o kopie, pět původních sloupů je uloženo v archeologickém muzeu, šestou ukořistil lord Elgin.

Karyatidy jsou podpůrné sloupy vytesané do ženské postavy. Jde o kopie, pět původních sloupů je uloženo v archeologickém muzeu, šestou ukořistil lord Elgin.

0

Jarní Athény

Karyatidy jsou oděny do chitónu, to je oděv, který nosili v antickém Řecku pod šaty.

Karyatidy jsou oděny do chitónu, to je oděv, který nosili v antickém Řecku pod šaty.

0

Jarní Athény

Jsou nádherné, nemohu se s nimi rozloučit....

Jsou nádherné, nemohu se s nimi rozloučit....

0

Jarní Athény

ale je třeba jít dál,

ale je třeba jít dál,

0

Jarní Athény

obdivovat další díla velkých mistrů, zejména sochaře Feidia.

obdivovat další díla velkých mistrů, zejména sochaře Feidia.

0

Jarní Athény

Jeho první dílo, které vyrostlo na ploše Akropole, byl Parthenon.

Jeho první dílo, které vyrostlo na ploše Akropole, byl Parthenon.

0

Jarní Athény

Mramorové sloupy jsou zkrášleny svislým drážkováním,

Mramorové sloupy jsou zkrášleny svislým drážkováním,

0

Jarní Athény

zlomky železa v mramoru dodávají za večerního světla stavbě nádherný hřejivě zlatavý lesk.

zlomky železa v mramoru dodávají za večerního světla stavbě nádherný hřejivě zlatavý lesk.

0

Jarní Athény

Pak naše kroky vedou k Římské agoře s dobře dochovanou bránou Athény Archégetis se čtyřmi dórskými sloupy, která byla postavena v 1.st.př.n.l. na náklady Julia Ceasara.

Pak naše kroky vedou k Římské agoře s dobře dochovanou bránou Athény Archégetis se čtyřmi dórskými sloupy, která byla postavena v 1.st.př.n.l. na náklady Julia Ceasara.

0

Jarní Athény

V areála shlédneme také nádhernou Věž větrů, která je údajně ještě starší než římská agora a zatímco z okolních staveb zbyly jen trosky, věž zůstala zachována v původní podobě a patří k jedné z nejelegantnějších a nejvzácnějších athénských pamětihodností.

V areála shlédneme také nádhernou Věž větrů, která je údajně ještě starší než římská agora a zatímco z okolních staveb zbyly jen trosky, věž zůstala zachována v původní podobě a patří k jedné z nejelegantnějších a nejvzácnějších athénských pamětihodností.

0

Jarní Athény

Je zhotovena z mramoru, má osm stěn, každá stěna směřuje k jedné z osmi světových stran a vlysy vyjadřují mytologické větry.

Je zhotovena z mramoru, má osm stěn, každá stěna směřuje k jedné z osmi světových stran a vlysy vyjadřují mytologické větry.

0

Jarní Athény

Tak tipuji, jde o Notos - jižní vítr, který přináší vláhu a rozsévá ji z amfory nebo jde o Zafýr - západní vítr, který rozsévá semínka květin?

Tak tipuji, jde o Notos - jižní vítr, který přináší vláhu a rozsévá ji z amfory nebo jde o Zafýr - západní vítr, který rozsévá semínka květin?

0

Jarní Athény

Naše putování historií pokračuje, obdivujeme nejzachovalejší starověký chrám v Athénách -  Hephaestův chrám, známý též pod názvem Théseion, podle oblasti, která obklopuje Athény.

Naše putování historií pokračuje, obdivujeme nejzachovalejší starověký chrám v Athénách - Hephaestův chrám, známý též pod názvem Théseion, podle oblasti, která obklopuje Athény.

0

Jarní Athény

Po chvilce odpočinku vedou naše kroky k starověké  Stoa krále Attala.

Po chvilce odpočinku vedou naše kroky k starověké Stoa krále Attala.

0

Jarní Athény

Tato dvojpodlažní kolonáda je athénským unikátem, neboť jako jediná prošla  v letech 1953-56 úplnou rekonstrukcí, která byla  financována J. D. Rockefellerem.

Tato dvojpodlažní kolonáda je athénským unikátem, neboť jako jediná prošla v letech 1953-56 úplnou rekonstrukcí, která byla financována J. D. Rockefellerem.

0

Jarní Athény

V současné době je v budově umístěno muzeum,

V současné době je v budově umístěno muzeum,

0

Jarní Athény

které se pyšní  významnou sbírkou nálezů z agory.

které se pyšní významnou sbírkou nálezů z agory.

0

Jarní Athény

Pak naše kroky vedou k antickému pohřebišti Kerameikos, které je největší a nejlépe dochovanou nekropolí z klasické doby.

Pak naše kroky vedou k antickému pohřebišti Kerameikos, které je největší a nejlépe dochovanou nekropolí z klasické doby.

0

Jarní Athény

Naši pozornost upoutá obrovský mramorový býk, střežící vysoký náhrobek Dionýsia z Kollytu. Jedná se sice o repliku, ale originál můžete vidět v malém muzeu v areálu.

Naši pozornost upoutá obrovský mramorový býk, střežící vysoký náhrobek Dionýsia z Kollytu. Jedná se sice o repliku, ale originál můžete vidět v malém muzeu v areálu.

0

Jarní Athény

Ale nejen mramorové sochy upoutaly naši pozornost. Všimli jsme si několika pochodujících želviček.

Ale nejen mramorové sochy upoutaly naši pozornost. Všimli jsme si několika pochodujících želviček.

0

Jarní Athény

Opět mě fascinuje pohled na Akropoli.

Opět mě fascinuje pohled na Akropoli.

0

Jarní Athény

Večer se projdeme v Pireu a těšíme se na další den.

Večer se projdeme v Pireu a těšíme se na další den.

0

Jarní Athény

Ráno vedou naše kroky k Hadriánovu oblouku

Ráno vedou naše kroky k Hadriánovu oblouku

0

Jarní Athény

a k chrámu Dia Olympského.  S úžasem obdivujeme největší chrám v Řecku, jehož stavba trvala 700 let. Dochovalo se 15 ze 104 mohutných korintských sloupů, šestnáctý, padlý, má na svědomí  bouře z roku 1852.

a k chrámu Dia Olympského. S úžasem obdivujeme největší chrám v Řecku, jehož stavba trvala 700 let. Dochovalo se 15 ze 104 mohutných korintských sloupů, šestnáctý, padlý, má na svědomí bouře z roku 1852.

0

Jarní Athény

Stavbu chrámu dokončil císař Hadrián v roce 131 n.l., v nitru chrámu byla údajně umístěna kolosální socha Dia ze zlata a slonoviny.

Stavbu chrámu dokončil císař Hadrián v roce 131 n.l., v nitru chrámu byla údajně umístěna kolosální socha Dia ze zlata a slonoviny.

0

Jarní Athény

S úžasem pozoruji každý detail, nemohu se na tu krásu vynadívat a připadám si hrozně maličká a nicotná...

S úžasem pozoruji každý detail, nemohu se na tu krásu vynadívat a připadám si hrozně maličká a nicotná...

0

Jarní Athény

Sloupy jsou z pentalského mramoru, vysoké 17 metrů, s průměrem 2 metry.

Sloupy jsou z pentalského mramoru, vysoké 17 metrů, s průměrem 2 metry.

0

Jarní Athény

Každý sloup váží 364 tun. Neskutečné. Tají se mi dech a přemýšlím nad schopnostmi našich starověkých předků.

Každý sloup váží 364 tun. Neskutečné. Tají se mi dech a přemýšlím nad schopnostmi našich starověkých předků.

0

Jarní Athény

A pokračujeme v našem objevování, procházíme kolem budovy Zappeionu, který byl dokončen v roce 1888 a sloužil jako hala pro konání soutěžních klání. Nyní slouží jako konferenční centrum.

A pokračujeme v našem objevování, procházíme kolem budovy Zappeionu, který byl dokončen v roce 1888 a sloužil jako hala pro konání soutěžních klání. Nyní slouží jako konferenční centrum.

0

Jarní Athény

Nasáváme všudypřítomné jaro,

Nasáváme všudypřítomné jaro,

0

Jarní Athény

vůni květoucích pomerančů,

vůni květoucích pomerančů,

0

Jarní Athény

bylinek.

bylinek.

0

Jarní Athény

Z dálky obdivujeme athénský olympijský sportovní komplex.

Z dálky obdivujeme athénský olympijský sportovní komplex.

0

Jarní Athény

V ulicích potkáváme hrdé Řeky připravující se na velký svátek - Den nezávislosti.

V ulicích potkáváme hrdé Řeky připravující se na velký svátek - Den nezávislosti.

0

Jarní Athény

Směřujeme za město, naším cílem je Lykavittos, na jehož vrcholku se tyčí kaple Sv. Jiří.

Směřujeme za město, naším cílem je Lykavittos, na jehož vrcholku se tyčí kaple Sv. Jiří.

0

Jarní Athény

Rozhlížíme se po krajině,

Rozhlížíme se po krajině,

0

Jarní Athény

dávná minulost se prolíná se současností.

dávná minulost se prolíná se současností.

0

Jarní Athény

Poprvé vidím zralé olivy, které lákají k zakousnutí.

Poprvé vidím zralé olivy, které lákají k zakousnutí.

0

Jarní Athény

Scházíme do města, na náměstí Syntagma je stále živo, přípravy na oslavy jsou v plném proudu.

Scházíme do města, na náměstí Syntagma je stále živo, přípravy na oslavy jsou v plném proudu.

0

Jarní Athény

Součástí oslav je pak vojenská přehlídka, ani jsme nečekali, že uvidíme na vlastní oči tanky v ulicích Athén.

Součástí oslav je pak vojenská přehlídka, ani jsme nečekali, že uvidíme na vlastní oči tanky v ulicích Athén.

0

Jarní Athény

Také probíhají přípravy na velikonoce....

Také probíhají přípravy na velikonoce....

0

Jarní Athény

Všechno kvete, voní.

Všechno kvete, voní.

0

Jarní Athény

Vykopávky, kam se podíváš...

Vykopávky, kam se podíváš...

0

Jarní Athény

Naše cestování se blíží ke konci...Loučíme se s Athénami,

Naše cestování se blíží ke konci...Loučíme se s Athénami,

0

Jarní Athény

Naše ostravská parta si užila bezva výlet!

Naše ostravská parta si užila bezva výlet!

0

Jarní Athény

loučíme se s mořem...

loučíme se s mořem...

0

Jarní Athény

Σας ευχαριστώ πολύ.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Nahrávám